De monnik Martin Luther raakt die in Rome vervuld van afschuw vervuld door de handel in relikwieën en aflaten van de R.K. Kerk. Zijn 95 stellingen hiertegen spijkert hij tegen de deur van de kerk van Worms, nu 500 jaar geleden. Dit brengt hem in conflict met de paus en de keizer.

Film & Religie: Luther
Op dinsdag 28 maart zie je om 14.00 uur en 20.15 uur 'Luther' als onderdeel van het programma Film & Religie. De film wordt ingeleid door Ds. Jurjen Zeilstra (Regenboogkerk) en Pastoor Wietse van der Velde (Oudkatholieke St. Vituskerk)

Voor de zesde keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en de Oud-Katholieke parochie Sint Vitus tijdens de veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de vastentijd voor Pasen en het lijdensverhaal van Christus of anderszins gaan over lijden en opoffering. Iedere film wordt ingeleid en kort nabesproken.

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther met zijn protest tegen de praktijken van de Rooms-Katholieke Kerk een van de grondleggers werd van de Reformatie. In 2003 werd een speelfilm gewijd aan deze man, die het op durfde te nemen tegen paus Leo X en keizer Karel V, destijds de twee machtigste mannen op aarde. Daarmee werd Luther (1483-1546) een van de invloedrijkste figuren in de westerse geschiedenis. 

Joseph Fiennes (het jongere broertje van Ralph Fiennes) speelt de rol van Martin, een rechtenstudent die op een dag ternauwernood aan de bliksem ontsnapt. Hij ziet dit als een hemels teken van besluit zijn leven aan God te wijden. Hij wordt monnik bij de Augustijnen en brengt het daar al snel tot theologiestudent.  

Zijn geestelijk mentor denkt dat het goed voor Luther is als hij wat van de wereld ziet. Hij stuurt hem op een pelgrimstocht naar Rome. Maar de idealistische monnik is verbijsterd als hij ziet wat voor marktkraam het Vaticaan is geworden: alles draait om (vaak zeer dubieuze) relikwieën en het verkrijgen van aflaten (bewijzen dat je na je dood wat minder lang in het vagevuur voor je zonden hoeft te branden). Terug in het Duitse Wittenberg schrijft hij een vlammend protest tegen deze praktijken in de vorm van 95 stellingen. Hij spijkert zijn pamflet tegen de deur van de kerk, zodat iedereen het kan lezen.  

Zijn tegendraadse opstelling vindt geen genade bij de kerkelijke autoriteiten. De inkomsten uit de aflatenhandel zijn namelijk nodig om de bouw van de nieuwe Sint-Pieter te bekostigen. Luther wordt gedwongen zich te verdedigen tegenover keizer Karel V aan het hof in Worms, Zijn “Hier sta ik. Ik kan niet anders.” Is een dramatisch hoogtepunt in de film.  

‘Luther’ was de laatste film waarin de Engelse acteur Peter Ustinov was te zien. Hij steelde vaak de show als de recalcitrante graaf Frederik die zijn onderdaan Luther in bescherming neemt tegen hogere machten – al houdt zijn steun aan de reformist wel in, dat hij afscheid moet nemen van zijn gekoesterde relikwieënverzameling.

Modal Title

Any content could go in here.

×