Tijdens een studentenfeest ontmoet Mariam, een jonge vrouw uit Tunesië, de mysterieuze Youssef. Als ze samen het feest verlaten, begint er een lange nacht waarin Mariam in een corrupt systeem  moetvechten voor haar rechten en waardigheid.

Te zien ihkv Movies that Matter on Tour, een landelijk film-en-debat-programma i.s.m. Amnesty International. Iedere tweede dinsdag om 20.15 uur vertoont Filmtheater Hilversum een film waarin een mensenrechtenkwestie aan de orde komt. De film zal worden ingeleid en nabesproken door Petra Snelders: adviseur, lobbyist en projectmanager op verschillende onderwerpen die te maken hebben met Mensenrechten, Vrouwen en Migratie. Ze was een van de oprichtsters en de coordinator van het Komitee Zelfstandig Verblijfsrecht Migrantenvrouwen, een samenwerkingsverband van migranten- en vluchtelingenvrouwenorganisaties en vrouwenopvang. Tot eind 2015 werkte ze bij Movisie, Nederlands kennisinstituut voor sociale ontwikkeling, bij de programmalijn huiselijk en seksueel geweld. Sindsdien werkt ze als zelfstandige op het gebied mensenrechten, vrouwen en migratie, zowel op lokaal, landelijk als op internationaal niveau. 

Deze film is Arabisch gesproken en Nederlands ondertiteld. 

Modal Title

Any content could go in here.

×