Te zien op onze maandelijkse Gay Film Night in juli en augustus.

★★★★ "Een knap staaltje filmdrama dat met veel precisie is geconstrueerd" Filmtotaal
★★★ "Dit debuut over het kleurrijke doch onverbiddelijke leven in het Andesgebergte is de moeite waard!" de Volkskrant


Segundo is 14 en woont met zijn ouders in een afgelegen dorpje in de Andes. Zijn vader Noé is een gerespecteerd maker van altaarbeeldjes en Segundo is bij hem in de leer. De twee trekken veel met elkaar op en verkopen ook samen de zeer gewaardeerde kunstwerkjes aan hun klanten en op markten. In deze goede relatie tussen vader en zoon komen barsten als Segundo geconfronteerd wordt met een geheime kant van zijn vader.Hij had daar geen vermoeden vanen het ideaalbeeld dat Segundo tot dan koesterde, valt in duigen. Maar ook hun gezinsleven komt op zijn kop te staan.

Modal Title

Any content could go in here.

×