"They fuck you up, your mum and dad. They may not mean to but they do." Het begin van dit gedicht van Philip Larkin raakt de kern van de vragen die Klaartje Quirijns stelt in haar nieuwe film. ‘Your Mum and Dad’ snijdt universele thema’s aan voor iedereen die zich afvraagt hoe je met familie, geheimen en het leven zelf om kunt gaan.

Twintig jaar geleden woonde Klaartje Quirijns in New York en begon ze haar vriend Michael Moskowitz op de meest intieme plaats te filmen: in de therapiekamer met psychoanalyticus Kirkland Vaughans. Na dit proces jaren te hebben vastgelegd werd Quirijns in 2012 door een medische diagnose existentieel geraakt. Ze besloot de camera te richten op zichzelf, haar familie en een onbesproken trauma. In de film onderzoekt zij de krachtige dynamiek van deze familierelaties en de manier waarop haar leven hierdoor is gevormd. Terwijl we worstelen met het heden zijn we tegelijkertijd niet altijd in staat om met de trauma’s uit het verleden om te gaan.

★★★★ 'Op z’nbeste momenten gaat Your Mum and Dad via die visuele ingrepen dan ookover hoe film zelf bepaalde ideaalbeelden genereert over wat familie is en hoehet echte leven eindeloos veel complexer is. Dan vindt Quirijns’ egodocumentbedding en betekenis, vergeving en verlossing.' NRC

Modal Title

Any content could go in here.

×