Een ernstige brandstichting leverde Amador jaren geleden een lange gevangenisstraf op. Als hij eindelijk terugkeert naar zijn geboorteplaats, wordt Amador niet met open armen ontvangen. Dan breekt er een brand uit, maar klopt het wel dat het hele dorp naar Amador wijst?

★★★★ - NRC   ★★★★ - de Volkskrant   ★★★★ - VPRO Cinema

Amador, een zwijgzame man, keert na jaren terug naar zijn geboorteplaats in de bergen van Galicië. Alleen zijn moeder is blij hem te zien, al was het maar omdat ze zijn hulp bij het hoeden van haar vee goed kan gebruiken. De rest van het dorp kijkt enigszins argwanend toe hoe deze vermeende pyromaan opnieuw in hun gemeenschap probeert te integreren. De titel suggereert wat met zekerheid gebeuren zal: een brand breekt uit en Amador krijgt de schuld. Maar is hij wel de dader?

Regisseur Oliver Laxe, zelf afkomstig uit Galicië, is niet geïnteresseerd in de whodunit. Met dit meditatieve, bedachtzame verhaal toont hij eerder wat op het spel staat voor dit kwetsbare ecosysteem, waar mens en natuur nog amper aangetast zijn door moderniteit. Zijn het de vlammen die dit keiharde, armoedige boerenbestaan zullen verzwelgen, of juist de bulldozers van projectontwikkelaars, die een veel groter gevaar lijken te vormen?

In de pers

''Volop put de film uit de magie van het – brandbare – Galicische landschap, dat van een schilderachtige schoonheid is.''
- de Volkskrant

''Poëtische vertelling vol prachtige beelden.''
- VPRO Cinema

''Een ingetogen drama over de woeste natuur van Galicië.''
- De Filmkrant

Modal Title

Any content could go in here.

×