In het Hongkong van 1962 worden meneer Chow, hoofdredacteur van een lokale krant en mevrouw Chan, secretaresse bij een exportbedrijf, buren. De eerste toenaderingspogingen tussen hen komen tot stand als ze beseffen dat hun echtgenoten waarschijnlijk een affaire met elkaar hebben. Ze beramen een wraakcomplot en beginnen een relatie met elkaar, die een grote onzekerheid is. Kan hun relatie bestaande uit behoefte en verlangen stand houden?

Modal Title

Any content could go in here.

×