Filmkrant

Iedere maand maken en verspreiden wij dankzij een enorme groep vrijwilligers onze filmkrant met het programma van de aankomende maand, inclusief specials en filmbeschrijvingen.

Woont u in de bebouwde kom van Hilversum? Dan kunt u deze folder gratis* thuisbezorgd krijgen. 

Woont u buiten Hilversum, dan kost de maandelijkse toezending van onze krant € 12,00 (voor 12 maandelijkse nummers plus de dikke festivalbrochure). U kunt zich opgeven door € 12,00 over te maken naar bankrekening NL26 INGB 0004 4629 10 t.n.v. Filmtheater Hilversum. Vermeld hierbij uw postcode en uw huisnummer. Doet u dat niet, dan storten wij het bedrag terug, want dan kunnen wij u niet helpen.

*: Ook in de Hilversumse Meent kunt u de krant gratis bezorgd krijgen, maar bewoners van de Rading en het Loosdrechtse Bos zullen een postabonnement moeten nemen. 

Modal Title

Any content could go in here.

×