Wie zijn wij?

Stichting Filmtheater Hilversum is een non-profitorganisatie met als missie: het bevorderen van de filmkunst.

Het filmtheater is sinds 1978 de plaats voor de betere kwaliteitsfilm in de mediastad. Het is gehuisvest in een modern eigen gebouw met drie zalen in het centrum. Met dagelijks minimaal twaalf voorstellingen en meer dan 140.000 bezoekers per jaar heeft het filmtheater een stevige positie verworven. Naast het actuele aanbod van kwaliteitsfilms zijn er themaprogramma´s, extra (kinder)activiteiten en eens per jaar een Openluchtvoorstelling en het eigen Filmfestival Hilversum. De organisatie bestaat uit meer dan 120 vrijwilligers, een team van vier vaste medewerkers en een bestuur.

Filmtheater Hilversum is volledig onafhankelijk in zijn programmatische keuzes. De financiële middelen om de stichting te laten bestaan komen voornamelijk uit de kaartverkoop en de baromzet. Daarnaast ontvangen wij subsidie van de Gemeente Hilversum en van Europa Cinemas (initiatief van de EU om Europese films te ondersteunen). Ook mochten wij per januari 2020 Rabobank Gooi en Vechtstreek verwelkomen als sponsor.

Filmtheater Hilversum is lid van de NVBF en de VNFO.

 

Bestuur
Stichting Filmtheater Hilversum heeft een bestuur. Het is geen ‘bestuur op afstand’ maar een betrokken bestuur waarvan de leden, naast hun bestuurstaken, ook meewerken in het filmtheater als vrijwilliger. De samenstelling is op dit moment:
- Peter Boerenfijn (voorzitter)
- Hans Moolhuijsen (penningmeester)
- Gemma Derksen (secretaris)

Team
Het organisatorische werk wordt gedaan door een team van professionals:
- Christian Taal (directeur)
- Fred Trappenburg (techniek & DTP)
- Joke Maas (marketing/publiciteit & communicatie)
- Luc Freijer (programmering & marketing/publiciteit)
- Monique van Aalderen (coördinator operatie & vrijwilligers)
- Vera Liefting (office support)

Het team is bereikbaar via info@filmtheaterhilversum.nl

Vrijwilligers
De dagelijkse voorstellingen worden verzorgd door een enthousiaste groep van ruim 120 vrijwilligers. Zij verzorgen de kaartverkoop, de filmprojectie, de bediening aan de bar en overige voorkomende werkzaamheden. Daarnaast is er nog een groep van ca 100 vrijwilligers die het maandprogramma rondbrengt.


Vacatures
We zijn op zoek naar een: 
Coördinator Facilitair & Filmtechniek

 

ANBI-status
Aan Stichting Filmtheater Hilversum is door de Belastingdienst de ANBI-status verleend en ook die van Culturele ANBI. Dat is een erkenning van het culturele belang van onze stichting. De status houdt o.a. in dat giften aan onze stichting (onder voorwaarden) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De status brengt ook de verplichting met zich mee openheid te bieden over onze financiën en activiteiten. Deze zijn in te zien op www.anbiportaal.nl/489, o.a. in de vorm van onze jaarverslagen en ons beleidsplan. 

Het theater

Twee architecten werkten gezamenlijk aan het ontwerp van het huidige filmtheater. Mart-Jan Oosterveld van MOOST Architectuurwerkplaats (www.moost.nl) en Gert-Jan de Jong van ARC² Architectuurstudio uit Almere ( www.arc2.nl). Samen waren ze o.a. ook verantwoordelijk voor de uitbreiding van het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar bewezen ze al met beperkte budgetten bijzondere dingen te kunnen realiseren.

Opvallend aan het gebouw is de grote glaswand aan de voorzijde. Doordat dit de noordkant is, is geen zonwering nodig. Vanaf een intern balkon kunnen de bezoekers heerlijk naar buiten kijken, watching the world go by. Van buitenaf zijn de drie zalen al te herkennen, drie felgekleurde "dozen". De kleuren van de buitenkant (rood, groen en blauw) zijn naar de binnenkant van de zalen doorgetrokken: de stoelen hebben dezelfde kleuren. Het was niet nodig de zalen nummers te geven: wat is er duidelijker dan "de rode zaal", "de groene zaal" en de "blauwe zaal"?

Het theater
vrijwilliger1

Vrijwilliger worden in het filmtheater?

Onze vrijwilligers vormen het hart van het filmtheater. Met ca 140.000 bezoekers per jaar en ruim 120 vrijwilligers is het een hele organisatie om alles op rolletjes te laten verlopen.

Onze vrijwilligers zijn een afspiegeling van onze bezoekers. Man of vrouw, jong of oud, werkend of niet (meer) werkend. Regelmatig organiseren wij een intake voor nieuwe vrijwilligers. Op deze intakes krijgen aspirant vrijwilligers meer informatie over het filmtheater en wat het inhoudt om vrijwilliger te zijn. Na de intake volgt er een gezamenlijke informatie-ochtend. Daar leer je alles over het werken achter kassa en bar. Daarna loop je een aantal maanden mee onder begeleiding van een ervaren vrijwilliger, waarna je zelfstandig je diensten gaat draaien.

Diensten
We kennen vijf verschillende diensten. Een filmdienst duurt plm. 3 uur. De diensttijden zijn van 12.45 – 16.00 uur, van 15.45 – 18.45 uur, van 18.30 – 21.30 uur en van 20.45 – sluitingstijd (rond 24.00 uur). Alleen op zondagochtend en tijdens sommige vakantieweken of festival is er een dienst van 9.45 – 13.00 uur. Gemiddeld aantal diensten die per maand gedraaid worden zijn ca. 4 á 5 diensten (1 per week) waarvan er minimaal 1 dienst in het weekend valt en 1 dienst van 20.45 -sluitingstijd. Het weekend loopt van zaterdagmiddag t/m zondagavond.

Vrijwilliger worden?
We zijn momenteel niet op zoek naar vrijwilligers. Als er een nieuwe wervingsronde start, maken we dit bekend via onze online kanalen.

sluiten ×

Modal Title

Any content could go in here.

×